Home UUD PENJELASAN PASAL Penjelasan Pasal 12 UUD 1945

Penjelasan Pasal 12 UUD 1945

SHARE

n.    Keadaan bahaya (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

SHARE