n.    Keadaan bahaya (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.