NASKAH LENGKAP

Naskah Lengkap Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22 (1)    Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2)    Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3)    Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal...

Pasal 21 UUD 1945

Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 20 (1)     Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *) (2)    Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *) (3)    Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh...

Pasal 19 UUD 1945

Pasal 19 (1)    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **) (2)    Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **) (3)     Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 18 (1)    Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **) (2)    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,...

Pasal 17 UUD 1945

Pasal 17 (1)    Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2)    Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) (3)    Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *) (4)    Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 16 UUD 1945

Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 15 UUD 1945

Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)
6FollowersFollow

Recent Posts