Home UUD NASKAH LENGKAP

NASKAH LENGKAP

Naskah Lengkap Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru...

Pasal 37 UUD 1945

Pasal 37 (1)    Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****) (2)     Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan...
Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **) Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 35 UUD 1945

Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 34 (1)    Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****) (2)    Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****) (3)     Negara bertanggung jawab atas penyediaan...

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 (1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2)    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3)    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh...

Pasal 32 UUD 194

Pasal 32 (1)    Negara memajukan kebudayaan nasional lndonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****) (2)    Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

Pasal 31 UUD 1945

Pasal 31 (1)    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) (2)    Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****) (3)    Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka...
6FollowersFollow

Recent Posts