Populer Artikel

Penjelasan Pasal 28 Sampai Pasal 28J UUD 1945

Pasal 28 tetap, dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge-luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 15.    Bab Hak Asasi Manusia Perubahan Undang-Undang Dasar Negara...

Penjelasan Pasal 24 Sampai Pasal 24C UUD 1945

12.    Bab Kekuasaan Kehakiman Sebelum perubahan, Bab tentang Kekuasaan Keha-kiman terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Setelah diubah, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi lima pasal sehingga...

Penjelasan Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945

10.    Bab Hal Keuangan Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri atas satu pasal yakni  Pasal 23. Setelah diubah, Bab tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakni Pasal 23, Pasal...

Pasal 36, 36A, 36B Dan 36C UUD 1945

Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.Pasal 36ALambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)Pasal 36CKetentuan lebih lanjut mengenai...

Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945

e. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden     Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun...

Follow Us

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow